Leveringsvoorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissements Rechtbank te Arnhem onder nummer 2608/1994.